(1)
Lê, G. H.; Hồ, A. B. Đánh Giá yếu tố Nguy Cơ Theo Thang điểm CHA2DS2-VASc Trên bệnh nhân đột quỵ Có Rung Nhĩ không Do bệnh Van Tim. vjde 2021, 71-81.