(1)
Thạch, T. P. Tỷ lệ đạt mục Tiêu kiểm soát đường huyết Trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 tại Phòng khám nội tiết Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu Long . vjde 2021, 24-31.