(1)
Lê, G. H.; Hồ, A. B.; Trần, T. N. Đánh Giá mối tương Quan của các yếu tố Nguy Cơ Tim mạch với Thang điểm CHA2DS2-VASc ở bệnh nhân đột quỵ Có Rung Nhĩ không Do bệnh Van Tim. vjde 2021, 54-62.