(1)
Nguyễn, H. T.; Huỳnh, L. T. B.; Hoàng, T. B. N. Phân loại bệnh Lý bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường. vjde 2021, 68-80.