(1)
Nguyễn, H. D.; Nguyễn, T. C. L.; Huỳnh, L. T. B. Nghiên cứu tình trạng Dinh dưỡng Trên phụ nữ đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đa Khoa Tiền Giang. vjde 2021, 191-197.