(1)
Nguyễn, T. M. L. Nghiên cứu kết Quả sử dụng liệu pháp Insulin nền Trong điều trị đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện 199. vjde 2021, 218-225.