(1)
Trần, T. H. V.; Ngô, T. K. Y.; Nguyễn, T. Q. T.; Nguyễn, N. T.; Ngô, M. T. Đánh Giá tỷ lệ mắc bệnh Võng mạc đái tháo đường ở người Cao tuổi tại quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. vjde 2022, 51-56.