(1)
Võ, T. M. Đức; Nguyễn, T. T.; Nguyễn, T. P. H.; Hồ, T. K. Ánh; Phạm, T. M. L.; Đào, T. T. H.; Hoàng, T. T. T.; Trịnh, D. T. H.; Nguyễn, T. M. T.; Trần, N. N.; Võ, T. N. L.; Nguyễn, T. N.; Nguyễn, H. P.; Mai, T. B.; Nguyễn, H. T. Nghiên cứu nồng độ Glucose máu trước Khi ngủ ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 được điều trị bằng liệu pháp Insulin. vjde 2022, 57-64.