(1)
Vũ, T. T.; Đỗ, T. Q.; Nguyễn, T. T. Nghiên cứu đặc điểm Siêu âm, Tế bào học bướu nhân tuyến giáp ở bệnh nhân Basedow bình giáp. vjde 2022, 83-89.