(1)
Nguyễn, N. H.; Trần, N. L.; Phùng, D. H. S. Kết Quả sớm phẫu thuật cường cận giáp Nguyên phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương Giai đoạn 2016-2018. vjde 2022, 55-61.