(1)
Nguyễn Ánh N. .; Trần, N. L.; Trần, Đoàn K.; Phạm, Q. T. U Xơ dạng gân vùng cổ: Báo cáo một Ca bệnh. vjde 2022, 80-84.