(1)
Phạm, B. T.; Trần, N. L.; Phan, H. H.; Đinh, V. T.; Nguyễn N. H. Kết Quả phẫu thuật Ung Thư tuyến giáp thể biệt hóa tái phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. vjde 2022, 91-98.