(1)
Nguyễn, V. M.; Phạm, Q. T.; Hoàng, T. V. Biến đổi nồng độ Glucose máu ở bệnh nhân đột quỵ não Giai đoạn cấp tính trước Và Sau điều trị tại bệnh viện. vjde 2020, 24-29.