(1)
Mai, T. N.; Hoàng, A. T.; Hồ, A. B. Nghiên cứu tăng Glucose máu Do Stress Trong Tiên lượng nhồi máu Cơ Tim cấp không đái tháo đường. vjde 2020, 38-46.