(1)
Nguyễn, V. M.; Phạm, Q. T.; Hoàng, T. V. Nồng độ Glucose, HbA1C tại thời điểm nhập viện Và mối Liên Quan với một số thông số ở bệnh nhân Đột quỵ não Giai đoạn cấp tính. vjde 2020, 34-40.