(1)
Phan, H. H.; Trần, N. L. và cs. Đánh Giá hiệu Quả phẫu thuật điều trị bệnh nhân Ung Thư tuyến giáp biệt hóa kháng I-131. vjde 2020, 80-86.