(1)
Nguyễn, H. T. Tăng Triglyceride Và bệnh Tim mạch Do Xơ vữa. vjde 2021, 7-17.