(1)
Đỗ, T. Y.; Đào, T. L.; Nguyễn, T. Q.; La, T. L. Ung Thư biểu Mô tuyến giáp thể Nhú Và thể Nang xuất hiện đồng thời: Báo cáo Ca bệnh hiếm gặp Và hồi cứu Y văn. vjde 2023, 62-66.