(1)
Hồ, A. B.; Ngô, T. X. V.; Lê, T. B. T. Đánh Giá tổn thương động mạch vành Theo Thang điểm Syntax ở bệnh nhân đái tháo đường Type 2. vjde 2023, 81-89.