(1)
Thái, H. Q. Xu hướng mới Trong điều trị cường chức năng tuyến giáp- bệnh Graves. vjde 2023.