(1)
Lê, T. N.; Đỗ, T. M. P.; Phạm, N. T. L.; Huỳnh, T. B. H.; Nguyễn Đỗ N. L.; Nguyễn V. V. H.; Nguyễn V. B.; Nguyễn H. T.; Nguyễn Đình T.; Lê, V. C. Nghiên cứu Lo âu, căng thẳng, buồn phiền ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại Trú Trong đại dịch COVID-19 bằng Thang điểm SAVE-6 Và DDS-2. vjde 2023.