(1)
Hoàng , T. T. N.; Đỗ, T. Q. Khảo sát độ giãn mạch Qua Trung Gian dòng chảy (FMD) động mạch cánh Tay Trên bệnh nhân đái tháo đường Typ 2 tại bệnh viện đa Khoa tỉnh Bắc Ninh. vjde 2023.