(1)
Trần, T. N. Điệp; Đỗ, T. Q. Ung Thư tuyến giáp ở bệnh nhân Basedow Có nhân điều trị phẫu thuật tại bệnh viện Nội tiết Trung Ương. vjde 2023.