(1)
Phan, D. Q.; Đỗ, T. Q. Nhận xét tình trạng đề kháng Insulin Trên bệnh nhân Gan nhiễm mỡ . vjde 2021, 105-117.