Võ, T. H. H., & Nguyễn, T. K. L. (2024). Chăm sóc tâm lý xã hội cho bệnh nhân đái tháo đường. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (71), 1-12. https://doi.org/10.47122/VJDE.2024.71.1