Nguyễn, H. T., Huỳnh, L. T. B., Lâm, V. H., Nguyễn, V. H., & Nguyễn, N. T. (2024). Những điểm mới về các biện pháp can thiệp nhằm tăng cường chữa lành vết thương bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường theo IWGDF 2023. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (71), 13-22. https://doi.org/10.47122/VJDE.2024.71.2