Đoàn, V. C., Hoàng, A. T., & Hồ, A. B. (2021). Nghiên cứu mối liên quan của nồng độ BNP huyết thanh và hs-cTnI với biến cố tái nhập viện sau can thiệp động mạch vành. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (43), 62-72. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.43.9