Đỗ, T. Q. (2021). Cập nhật điều trị bướu nhân tuyến giáp lành tính. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (13), 16-20. Truy vấn từ https://vjde.vn/journal/article/view/151