Nguyễn, N. T., Tô, T. H. L., & Nguyễn, H. T. (2021). Điều trị bệnh đái tháo đường týp 2 có bệnh lý đi kèm. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (13), 27-34. Truy vấn từ https://vjde.vn/journal/article/view/154