Nguyễn, T. T. N., Hoàng, T. V., & Nguyễn, T. B. Đào. (2021). Biến đổi tình trạng kháng insulin, giai đoạn tổn thương thận trước và sau điều trị bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có tổn thương thận. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (13), 47-51. Truy vấn từ https://vjde.vn/journal/article/view/157