Nguyễn, V. L., Nguyễn, T. B. Đào, & Trần, K. T. (2021). Tổn thương cơ quan đích ở người bệnh đái tháo đường típ 2 có tăng huyết áp áo choàng trắng hoặc tăng huyết áp ẩn giấu. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (42), 5-10. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.1