Nguyễn, T. L., Dương, B. L., & Lê, Ánh N. (2021). Khảo sát chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân đái tháo đường bằng bộ câu hỏi Short – Form 36 tại bệnh viện tim mạch TP. Cần Thơ năm 2018. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (42), 19-25. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.3