Huỳnh, L. T. B., Nguyễn, S. H., Lê, V. T., Đinh, V. H., Hoàng, Q. H., Bùi, T. T., Hoàng, T. T. . . . . ., & Tà, Y. Đông. (2021). Một số yếu tố nguy cơ tim mạch theo mục tiêu khuyến cáo điều trị của ESC -EASD 2019 ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú . Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (42), 51-58. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.7