Vũ, C. M., & Đỗ, T. Q. (2021). Khảo sát nồng độ testosterone huyết tương ở nam trên 50 tuổi có giảm mật độ xương và loãng xương tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu – Bệnh viện Bạch Mai. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (42), 59-65. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.8