Phan, H. D., Hoàng, V. M., Đoàn, T. V., Nguyễn, Q. C., Hồ, K. H., Nguyễn, T. H., Phạm, X. T., & Nguyễn, Đức T. (2021). Điều tra tỷ lệ rối loạn glucose máu và các yếu tố nguy cơ đái tháo đường típ 2 ở trẻ em lứa tuổi 11-14 toàn quốc năm 2018. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (42), 72-79. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.10