Lê, G. H., & Hồ, A. B. (2021). Đánh giá yếu tố nguy cơ theo thang điểm CHA2DS2-VASc trên bệnh nhân đột quỵ có rung nhĩ không do bệnh van tim. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (44), 71-81. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.44.10