Lê, G. H., Hồ, A. B., & Trần, T. N. (2021). Đánh giá mối tương quan của các yếu tố nguy cơ tim mạch với thang điểm CHA2DS2-VASc ở bệnh nhân đột quỵ có rung nhĩ không do bệnh van tim. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (45), 54-62. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.45.8