Nguyễn, H. D., Nguyễn, T. C. L., & Huỳnh, L. T. B. (2021). Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng trên phụ nữ đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (46), 191-197. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.46.21