Võ, T. M. Đức, Nguyễn, T. T., Nguyễn, T. P. H., Hồ, T. K. Ánh, Phạm, T. M. L., Đào, T. T. H., Hoàng, T. T. T., Trịnh, D. T. H., Nguyễn, T. M. T., Trần, N. N., Võ, T. N. L., Nguyễn, T. N., Nguyễn, H. P., Mai, T. B., & Nguyễn, H. T. (2022). Nghiên cứu nồng độ glucose máu trước khi ngủ ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 được điều trị bằng liệu pháp insulin. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (49), 57-64. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.7