Vũ, T. T., Đỗ, T. Q., & Nguyễn, T. T. (2022). Nghiên cứu đặc điểm siêu âm, tế bào học bướu nhân tuyến giáp ở bệnh nhân Basedow bình giáp. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (49), 83-89. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.11