Huỳnh, V. M., Hồ, A. B., & Đinh, T. A. (2022). Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tổn thương mạch vành ở bệnh nhân hội chứng vành cấp dưới 40 tuổi. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (51), 86-93. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.51.12