Nguyễn, N. H., Trần, N. L., & Phùng, D. H. S. (2022). Kết quả sớm phẫu thuật cường cận giáp nguyên phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương giai đoạn 2016-2018. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (50), 55-61. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.6