Nguyễn Ánh N. ., Trần, N. L., Trần, Đoàn K., & Phạm, Q. T. (2022). U xơ dạng gân vùng cổ: Báo cáo một ca bệnh. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (50), 80-84. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.10