Phạm, B. T., Trần, N. L., Phan, H. H., Đinh, V. T., & Nguyễn N. H. (2022). Kết quả phẫu thuật ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tái phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (50), 91-98. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.12