Nghiêm, T. N., & Đặng, T. M. T. (2022). Nhân một ca lâm sàng loét bàn chân phức tạp trên bệnh nhân đái tháo đường được điều trị thành công bằng phối hợp nhiều phương pháp liền thương tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (50), 186-193. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.22