Nguyễn, V. M., Phạm, Q. T., & Hoàng, T. V. (2020). Biến đổi nồng độ glucose máu ở bệnh nhân đột quỵ não giai đoạn cấp tính trước và sau điều trị tại bệnh viện. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (38), 24-29. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.38.4