Hoàng, T. B. N., & Nguyễn, H. T. (2020). Khảo sát thể tích tồn lưu bàng quang trên bệnh nhân nữ đái tháo đường týp 2. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (38), 30-37. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.38.5