Mai, T. N., Hoàng, A. T., & Hồ, A. B. (2020). Nghiên cứu tăng glucose máu do stress trong tiên lượng nhồi máu cơ tim cấp không đái tháo đường. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (38), 38-46. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.38.6