Nguyễn, V. M., Phạm, Q. T., & Hoàng, T. V. (2020). Nồng độ glucose, HbA1C tại thời điểm nhập viện và mối liên quan với một số thông số ở bệnh nhân Đột quỵ não giai đoạn cấp tính. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (39), 34-40. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.39.5