Phan, H. H., & Trần, N. L. và cs. (2020). Đánh giá hiệu quả phẫu thuật điều trị bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa kháng I-131. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (39), 80-86. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.39.11